ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΗ €
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30ΗΜΕΡΕΣ) ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 30ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ) ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 6ΜΗΝΩΝ)  
1 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ 54 17 (Παράβολο υπέρ
     
του Δημοσίου)
35 (Παράβολο υπέρ
   
του Δημοσίου)
69 (Παράβολο υπέρ
    
του Δημοσίου)
  
2 ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ
54 19 (Παράβολο υπέρ
      
του Δημοσίου)
39 (Παράβολο υπέρ
      
του Δημοσίου)
78 (Παράβολο υπέρ
    
του Δημοσίου)
  
3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΤΑΞΙ)
40 16 (Παράβολο υπέρ
     
του Δημοσίου)
33 (Παράβολο υπέρ
     
του Δημοσίου)
66  (Παράβολο υπέρ
      
του Δημοσίου)
  
4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 45 16 (Παράβολο υπέρ
      
του Δημοσίου)
33 (Παράβολο υπέρ
      
του Δημοσίου)
66 (Παράβολο υπέρ
      
του Δημοσίου)
 
5 ΦΟΡΤΗΓΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ (έως 3,5 τόννους)
59 21 (Παράβολο υπέρ Δημοσίου) 41 (Παράβολο
υπέρ
Δημοσίου)
83 (Παράβολο
υπέρ
Δημοσίου)
  
6 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ – ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ (έως 3,5 τόννους)
59 22 (Παράβολο υπέρ Δημοσίου) 44 (Παράβολο υπέρτου Δημοσίου) 90 (Παράβολο υπέρτου Δημοσίου)   
7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ Ι.Χ. 60        
8 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 60        
9 ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
54          
10 ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
59          
      ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20 Ή 30 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ) ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΑΠΟ 60 ΗΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 6 ΜHNΕΣ) ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΑΠΟ 6 ΜHNΕΣ ΕΩΣ 12 ΜHNΕΣ) ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜHNΩΝ)
11 1ος ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ Ι.Χ.-Ε.Δ.Χ ΔΩΡΕΑΝ 4 (Παράβολο υπέρ Δημοσίου) ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ + 17
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ + 35 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ + 69
12 1ος ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (έως 3,5 τόννους)
ΔΩΡΕΑΝ 5 (Παράβολο υπέρ Δημοσίου) ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ + 22
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ + 45
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ + 90
13 ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
10            
14 ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12        
15 ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΑΞΙ 7        
16 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΤΕΟ 25        
17 2ος ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΙΧ - ΕΔΧ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ (έως 3,5 τόννους)  20         
18 ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ          
  Έλεγχος Καυσαερίων 5        
  Έλεγχος Ευθυγράμμισης 5        
  Έλεγχος Ανάρτησης 5        
  Έλεγχος Συστήματος Πέδησης 5        
  Έλεγχος Φώτων 5        
  Μακροσκοπικός Έλεγχος 5        
  Ολικός Εκούσιος Έλεγχος 30        

XARTIS

EPIKOINWNIA

FAQ

*E-mail:
*Ονοματεπώνυμο: